Factura electrònica

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1091

El nostre DIR 3 és: L01170031