Edictes

Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10470 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'aprovació provisional del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10469 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació del Pla Econòmic Financer
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10468 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10467 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10466 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 205-0 Edicte: 8804 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8648 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8644 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de l'aprovació del Mapa de capacitat acústica municipal
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3045 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016