Edictes

Exercici: 2023 Bop: 2-0 Edicte: 12132 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11971 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació de la convocatòria, les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva d'una plaça de la plantilla de l'Ajuntament d'Albanyà per la via de l'estabilització de l'ocupació temporal, Oferta Pública 2022
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10089 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública de l'avanç del Pla Especial Urbanístic regulació activitats, edificacions i ampliacions del Càmping Bassegoda Park a Albanyà i del document ambiental estratègic que l'acompanya
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7896 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la modificació del traçat del camí d'accés al Mas Albanyà
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7393 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA - Aprovació de la convocatòria i les bases per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de l'agrupació dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7362 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació de la convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6085 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA - Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretaria de l'agrupació dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4312 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3228 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022