Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10499 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació definitiva de creació i modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9912 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9903 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6080 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5714 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació de convocatòria de la vacant de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5284 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA Edicte d'informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, incorporant l'Ajuntament de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretari i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3237 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sol no urbanitzable