Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6080 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5714 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació de convocatòria de la vacant de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5284 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA Edicte d'informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, incorporant l'Ajuntament de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretari i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3237 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sol no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10703 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'informació pública d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10536 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'aprovació provisional del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10535 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019