Edictes

Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4312 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3228 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2381 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública de sol·licitud per a la instal·lació solar de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2215 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'agrupació dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria i dels seus estatuts
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1337 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1179 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Anul·lació del Decret d'Alcaldia 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 271 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Nomenament de secretària accidental
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11258 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10776 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntament de Sant Llorenç i Albanyà
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10567 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022