Edictes

Exercici: 2017 Bop: 205-0 Edicte: 8804 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8648 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8644 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública de l'aprovació del Mapa de capacitat acústica municipal
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3045 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 894 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2016 Bop: 245-0 Edicte: 10813 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10556 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 239-0 Edicte: 10562 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017