Edictes

Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del Projecte constructiu del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 3011 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2395 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública d'un projecte per a dur a terme una rehabilitació i ampliació del "Mas les vinyes" per tal de destinar-la a l'activitat d'allotjament rural en modalitat de masia i masoveria la qual es troba en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10499 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació definitiva de creació i modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9912 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9903 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6080 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5714 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació de convocatòria de la vacant de jutge de pau titular