CALENDARI FISCAL 2023

IMPOST PERÍODE DE COBRANÇA:

IAE         1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
IBIR        1 JUNY – 31 JULIOL
IBIU        1 JUNY -31 JULIOL