Arranjament carretera de Bassegoda

Durant els dies 24, 25 i 26 d’abril del 2017, s’ha dut a terme el formigonat dels 400 metres de terra i que mancaven per connectar des de el Pla del Sastre fins al encreuament dels Ferrers i la Molina.

Aquesta obra forma part de les millores de les comunicacions entre el nucli d’Albanyà, Bassegoda i Lliurona.

Queda pendent, es farà en els propers dies, la millora de la corba existent desprès del Pont de la Buxeda un cop s’ha sortit del poble en direcció a Bassegoda. Aquest doble revolt es molt perillós per la manca de visibilitat i estret.