12 desembre 2022
L’Ajuntament d’Albanyà és beneficiari de la Subvenció ajuts a la gestió forestal sostenible dels Fons Europeu Agrícola de Desen
14 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.936,20€ a l’Ajuntament d'Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents act
9 novembre 2022
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actes de celebració dels 1.100 anys de l'Abadia de Sant Llorenç del Mont La Diputació de Gir
26 octubre 2022
IMPOST PERÍODE DE COBRANÇA: IAE         1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE IBIR        1 JUNY - 31 JULIOL IBIU        1 JUNY -31 JU
20 juliol 2022
  La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.784,50€ a l’Ajuntament d'Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les se
17 novembre 2022
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Neteja de marges de la carretera del Santuari de la Mare de Déu del Mont La Diputació d
9 novembre 2022
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – CREACIÓ PUBLICS PER LA CULTURA 2022 La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.206,65€
9 novembre 2022
Per tal de garantir la publicitat i participació ciutadana en el procés de formulació i tramitació del present document cal publicitar
29 agost 2022
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –  Festival d'estiu a la sala 1 d'octubre d'Albanyà La Diputació de Girona ha atorgat un aju
20 juliol 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 60.822,02€ a l’Ajuntament de'Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents a